Your Best Export and Strategic
Outsourcing Services Partner

DEPARTAMENT D’EXPORTACIÓ

DEPARTAMENT D’EXPORTACIÓ: EXTERNALITZACIÓ I / O ACOMPANYAMENT
MC Trading des de fa anys està donant, a diferents empreses, el servei total o parcial de les diferents activitats que comporta el propi departament d’exportació. En alguns casos ens centrem en acompanyar i assessorar el client en aquelles activitats en que tingui poca experiència i que necessita cobertura adequada.
En altres casos, ens trobem que l’empresa, no compta ni amb l’experiència, ni amb l’estructura adequada dotada dels recursos humans, tècnics i econòmics per començar i desenvolupar aquesta activitat. Per això s’externalitza aquest departament on ens responsabilitzem de totes les facetes que això representa, les eines necessàries i l’experiència d’un equip humà capaç de dirigir el procés de reflexió, amb l’objectiu de definir i avaluar les millors opcions a través d’una metodologia de treball específica adaptada a cada cas.