Your Best Export and Strategic
Outsourcing Services Partner

SERVEIS

DEPARTAMENT D’EXPORTACIÓ: EXTERNALITZACIÓ I / O ACOMPANYAMENT
MC Trading des de fa anys està donant, a diferents empreses, el servei total o parcial de les diferents activitats que comporta el propi departament d’exportació. En alguns casos ens centrem en acompanyar i assessorar el client en aquelles activitats en que tingui poca experiència i que necessita cobertura adequada.
En altres casos, ens trobem que l’empresa, no compta ni amb l’experiència, ni amb l’estructura adequada dotada dels recursos humans, tècnics i econòmics per començar i desenvolupar aquesta activitat. Per això s’externalitza aquest departament on ens responsabilitzem de totes les facetes que això representa, les eines necessàries i l’experiència d’un equip humà capaç de dirigir el procés de reflexió, amb l’objectiu de definir i avaluar les millors opcions a través d’una metodologia de treball específica adaptada a cada cas.

CONSULTORIA EN PROCESSOS D’INTERNACIONALITZACIÓ

MC TRADING ofereix servei de consultoria a totes aquelles empreses que es trobin en procés d’internacionalització, exportació, aprovisionament o d’implantació comercial o productiva. La nostra consultoria es basa en tres fases ben definides:

1ª. Diagnòstic i Planificació Estratègica. Identificació del Mercat..

Diagnòstic de situació de l’empresa des d’un punt de vista global: anàlisi del producte, sistema de gestió, situació financera, processos, etc.

Elaboració i / o revisió i reorientació del Pla Estratègic, on dissenyem estratègies d’internacionalització i proposem opcions comercials (valoració de xarxes comercials a l’estranger) o d’implantació a partir de les necessitats i les capacitats del client, sempre tenint en compte l’entorn polític , econòmic i jurídic.

Estudi i anàlisi de viabilitat i acceptació del producte-mercat, és a dir, analitzar si el producte tindrà una sortida dins el mercat desitjat. L’estudi es farà sobre la base del Pla Estratègic d’Internacionalització elaborat pel client i / o revisat i reorientat per MC TRADING, per aconsellar i veure la seva coherència amb el mercat de destinació (distribució, públic objectiu, recursos, terminis).

Identificació de mercats i oportunitats de negoci, proporcionant la informació rellevant sobre els mercats que més s’adeqüen a l’expansió internacional del client, així com la recerca i anàlisi d’oportunitats concretes de negoci i d’inversió en els mercats internacionals.

2º. Implantació de l’empresa al Mercat Exterior.

Assessorament en Formalitats duaneres i Transport (multimodal) des d’origen fins a destí.

Assessorament jurídic, legislació duanera, etc.

Assessorament suports publicitaris: ajuda en el disseny i elaboració de catàlegs, mailings, recerca dels mitjans de comunicació més adequats.

Relacions institucionals, buscant els interlocutors adequats al mercat de destí, tant a nivell públic com privat, que facilitin els processos d’implantació, tant per les empreses com per altres entitats i institucions.

Recerca de socis locals, identificant les empreses locals de sectors determinats que puguin ser la millor resposta d’associació per al client dins del procés d’implantació, bé a través d’una cooperació empresarial (aliances estratègiques) o bé actuant com distribuïdors, proveïdors, agents comercials , etc.

Negociació, ajudant als nostres clients a les negociacions de les diferents fases en qualsevol tipus d’Aliança Estratègica ex: Joint Venture.

Finançament: A partir del seguiment de les línies de finançament dels diferents organismes multilaterals internacionals, es proposa als clients unes determinades línies i instruments de finançament per a projectes concrets. Així mateix, tramitem formes de pagaments, riscos, obertura de línies de crèdit, etc.

Recerca de subvencions i assessorament en la tramitació de les mateixes.

3ª. Consolidació i Creixement.

Seguiment, control i assessorament per corregir i / o donar suport al pla d’accions a mig i llarg termini dut a terme anteriorment per tal de garantir el creixement adequat i la seva posterior consolidació.

CLICA PER AMPLIAR Implantació de l'empresa al Mercat Exterior

CLICA PER AMPLIAR Implantación de la empresa en el Mercado Exterior
CLICA PER AMPLIAR Consolidació i Creixement


COMERÇ EXTERIOR

Mercats i Clients:

A través dels anys, hem adquirit una notable presència en diferents mercats i sectors, els quals s’han consolidat per donar cobertura a la majoria d’empreses que estiguin interessades en aconseguir un alt grau de penetració en un determinat temps, així com accedir directament a un determinat nombre de clients potencials, a través de les nostres diferents oficines a l’exterior, així com amb les empreses col·laboradores amb les que comptem, amb la mateixa filosofia que la nostra companyia.

A través de partners locals, MC TRADING ofereix una àmplia cobertura en els mercats:

Europa: Itàlia, Hongria.

Països de l’Est: Rússia, Bielorússia i Moldàvia.

Golf Pèrsic: Emirats Àrabs Units.

Àsia: Xina, Corea i Hong Kong.

Àfrica: Ghana i Libèria.

Amèrica del Sud: Xile i Brasil.

Índia en un futur immediat.Sourcing and R&D.
Abastament. Research and Development. Recerca, avaluació i contractació de proveïdors de béns i serveis.

Control de producció i Qualitat.
MC TRADING s’ocupa del seguiment i control de tots els processos de producció.

Supply Chain.
MC TRADING localitzarà els canals de distribució més adequats a nivell de producte i a nivell logístic.


SERVEIS LOGÍSTICS
Gestionar i analitzar les millors opcions logístiques, assessorament en procediments duaners d’importació i exportació, codificació aranzelària, autoritzacions administratives, Dipòsits duaners (DAP, ADT, DDA, LAME), de Magatzems, (multiclient i dedicats), de Transport (marítim, terrestre , aeri) i Multimodal per realitzar els estudis concrets que l’empresa necessiti.